Değerlerimiz

• Demokratik ideallere, insan haklarına, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne bağlılık.
• Faaliyetlerimizde evrensel olarak kabul edilen etik kılavuzlara ve ilkelere kesin bağlılık.
• Çevreye azami saygı ve dünya kaynaklarının sorumlu kullanımı.
• Cinsiyet, uyruk, ırk, renk, din veya inanç bazında ayrımı kesin olarak reddetmek.
• Bilginin üretimi ve yayılmasına akademik mükemmeliyetten taviz vermeden adanmışlık.
• Vizyonumuz ve misyonumuza uygun yüksek nitelikli akademik ve idari personelle çalışmak.
• Geniş bir kültürel ve coğrafi arka planı temsil eden uluslararası ve kapsamlı bir öğrenci kurumunu
idame etmek.
• Özel sektör, devlet kurumları ve STK’larla yakın iş birliği halinde sınıf eğitimini “gerçek dünya” deneyimiyle birleştirmek.

BAU Global Programs