Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Akademik Personel Başvuru Formu

Akademik Personel Başvuru Dilekçesi

Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA  ARANAN NİTELİKLER: 

1- Yabancı Dil Yeterliliği

  • Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS , ÜDS, YDS  veya YÖDAK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış olmak.
  • Türkçe öğretim yapan bölümler ile yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖDAK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış olmak.
  • Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu’nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

2- Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte KIBRIS BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İstanbul ofisine ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 – Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 – Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 – Onaylı dil belgesi,

4- Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://baucyprus.com/kibris-bahcesehir-universitesi-ogretim-uyesi-ilani/ adresinden ulaşılabilir.)

5-  Öğretim Üyesi başvuru formuna. http://baucyprus.com/kibris-bahcesehir-universitesi-ogretim-uyesi-ilani/ adresinden ulaşılabilir.

6 – Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım  dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 27 Mart 2017’dir)

Bilgi ve başvuru için:
Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi – İstanbul ofisi Yıldız Mh., Çırağan Caddesi, Osmanpaşa Mektebi Sokak No:49 34349 Beşiktaş/İstanbul

İlgili kişi:
Elif Kalgan
elif.kalgan@spd.bau.edu.tr
Tel:0 212 3810810

Sıra
No
FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI / ALAN  UNVAN SAYI AÇIKLAMA
1 EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ (TÜRKÇE) REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROF.DR./ DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 3 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.
2 EĞİTİM BİLİMLERİ (TÜRKÇE) REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ARŞ.GÖR. 1 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ALANINDA LİSANS MEZUNU OLMAK
3 HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU (TÜRKÇE) CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU PROF.DR./ DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 3 CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.
4 KAMU HUKUKU (TÜRKÇE) MİLLETLERARASI KAMU HUKUKU PROF.DR./ DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 3 MİLLETLERARASI KAMU HUKUKU ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.
5 KAMU HUKUKU (TÜRKÇE) GENEL KAMU HUKUKU PROF.DR./ DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 2 GENEL KAMU HUKUKU ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.
6 KAMU HUKUKU (TÜRKÇE) ARŞ.GÖR. 2 HUKUK ALANINDA LİSANS MEZUNU OLMAK.
7 ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE) MEDENİ HUKUK PROF.DR./ DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 3 MEDENİ HUKUK ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.
8 ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE) İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU PROF.DR./ DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 3 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.
9 ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE) MİLLETLERARASI ÖZEL  HUKUK PROF.DR./ DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 2 MİLLETLERARASI ÖZEL  HUKUK ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.
10 ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE) ARŞ.GÖR. 2 HUKUK ALANINDA LİSANS MEZUNU OLMAK.

 

Sıra
No
FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI / ALAN  UNVAN SAYI
11 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE) İŞLETME PROF.DR./ DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 3 İŞLETME ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.
12 İŞLETME (İNGİLİZCE) İŞLETME ARŞ.GÖR. 1 İŞLETME LİSANS MEZUNU OLMAK.
13 PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) PSİKOLOJİ PROF.DR./ DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 3 PSİKOLOJİ ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.
14 PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) PSİKOLOJİ ARŞ.GÖR. 1 PSİKOLOJİ LİSANS MEZUNU OLMAK.
15 SİYASET BİLİMİ VE ULUS.İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) SİYASET BİLİMİ VE ULUS.İLİŞKİLER PROF.DR./ DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 3 SİYASET BİLİMİ VE ULUS.İLİŞKİLER ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.
16 SİYASET BİLİMİ VE ULUS.İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) SİYASET BİLİMİ VE ULUS.İLİŞKİLER ARŞ.GÖR. 1 SİYASET BİLİMİ VE ULUS.İLİŞKİLER LİSANS MEZUNU OLMAK.
17 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK (İNGİLİZCE) MİMARLIK PROF.DR./ DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 3 MİMARLIK ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.
18 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK (İNGİLİZCE) MİMARLIK ARŞ.GÖR. 1 MİMARLIK LİSANS MEZUNU OLMAK.
19 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROF.DR./ DOÇ.DR./ YRD.DOÇ.DR. 3 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  ALANINDA DOKTORA MEZUNU OLMAK.
20 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ARŞ.GÖR. 1 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  LİSANS MEZUNU OLMAK.

 

BAU Global Programs