Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

muhendislik2

Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne bağlı iki bölüm vardır:

  • İnşaat Mühendisliği
  • Mimarlık

Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde insan ve topluma öncelik veren, çağımızın gereksinimlerini karşılarken insan, doğa ve yapılaşmış çevre dengelerini göz önünde bulunduran, evrensel değerleri göz önünde bulundurarak, yaşadığımız dünyanın sorunlarına yaratıcı ve bilimsel çözümler üreten, lider, yenilikçi, girişimci meslek sorumluluklarına ve özgüvenine sahip mühendis ve mimarların yetişmesi hedeflenmektedir.

Gelişen dünyamızda, insanların yaşam alanları ve formları teknolojideki gelişimin de etkisiyle sürekli değişim ve gelişim göstermektedir. Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak tüm bu değişim ve gelişimleri göz önünde bulunduran, entelektüel olarak donanımlı, tasarım sürecinde bilgisayar ve enformasyon teknolojilerine hakim bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Fakültemiz, bilimsel araştırma-geliştirmeye ağırlık veren ve öğrencilere “tercih edilen mezun” olmalarını sağlayacak olan sorun çözebilme, özgün düşünebilme ve yaratıcı olabilme becerilerini kazandıracak programlarıyla farklı ve üstün bir eğitim olanağı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi’nin de üyesi olduğu BAU Global ağı içerisinde, çağdaş eğitim felsefesi doğrultusunda öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ve ortak bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

BAU Global Programs