Rüyadan Gerçeğe: Bahçeşehir Üniversitesi

Hüseyin Yücel

Bahçeşehir Üniversitesi kurulurken bir rüya ile yola çıkıldı. Bugün üç kıtaya yayılmış dört üniversite ve akademik merkezlerimizle bu rüyanın gerçeğe dönüşmesinin gururunu yaşıyoruz.

Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitemizi kurarak ve BUA Global ağına dahil ederek dünya üniversitesi olma misyonumuzu Kıbrıs’a taşımak ve güzel Kıbrısımızın, bölgenin ve dünyanın eğitim merkezi olma sürecine katkıda bulunmak ise bugün en büyük mutluluğumuz.

Dünya, özellikle de yaşadığımız coğrafya bugün küresel ölçekte etkileri olan büyük sorunlarla baş etmeye çalışmaktadır. Tüm bu sorunlar karşısında ümitsiz ve çaresiz değiliz. Çare, yetişen yeni ve genç kuşaklar ile eğitimdir. Ancak geçtiğimiz yüzyıla hâkim olan eğitim ve yüksek öğretim modeli ile anlayışı, bugünkü bilim – teknoloji ve sürekli etkileşimlerin yaşandığı bir dünyada sürdürülemez. Yani hem bireylerin, hem ülkelerin hem de kurumların değişen bu yapıya ayak uydurması gerekir.

Şüphesiz ki bu yeni duruma ve ihtiyaca uygun eğitim-öğretim modelleri geliştirip topluma sunma görevi de biz üniversitelere düşmektedir. Bunun için de öncelikle dünyayı anlamalıyız ve dünyayla entegre olmalıyız. Bugünün dünyasında sadece kendi içimize kapanarak ve yerelde kalarak eğitim faaliyetimizi sürdüremeyiz, sürdürmemeliyiz. Artık yükseköğretim, sadece kampüslerde, amfilerde yapılan derslerin ötesine geçmiştir.

Bu anlayışla kurduğumuz Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi “kısa sürede bir dünya üniversitesi olacak” diyoruz. “Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi’nin kampüsü tüm dünyadır” hedefimizden şaşmayacağız ve kuruluşumuzdan itibaren bu hedef uğruna çalışmaya devam edeceğiz. Nihai amacımız ise Kıbrısımıza, Türkiye’ye, bölgeye ve tüm insanlığa faydalı, dünya vatandaşlığı vizyonu ve donanımlarına sahip iyi eğitilmiş gençler yetiştirerek beşeri sermayeye katkıda bulunmaktır.

Sevgi ve saygılarımla.

Hüseyin YÜCEL
Mütevelli Heyeti Başkanı

BAU Global Programs