Vizyon – Misyon

Vizyon

Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi, siyasi ve kültürel sınırların ötesinde, cinsiyet, ırk, renk, inanç veya din ayrımı yapmadan insan onuru, evrensel insan hakları ve özgürlüklerine üstün saygı gösterilmesini savunan küresel bir vizyon benimsemektedir. İnsanlığa küresel barış, refah ve mutluluk tesis etmek için, özellikle de Kıbrıs’ın yer aldığı dünyanın kritik coğrafyasında, dünya standartlarında bu anlayışla verilen eğitimi temel araç olarak görüyoruz. Amacımız; öğrencilerimiz, akademik camia, toplum ve bölge için, diğer BAU International University ile (Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul, Berlin, Washington D.C., Batum) ve başka uluslararası üniversitelerle iş birliği yapmak, son teknoloji bilgi üretmek ve yaymaktır.

Misyon

Misyonumuz; sağlam bir sosyal ve fen bilimleri temelinde mezunlarımızın seçtikleri alanda en ileri düzeyde uzmanlık seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır. BAU International University’nin dâhil olduğu BAU Global eğitim ağı, küresel vizyonumuza uygun yaşamak için gerekli araçlara sahip bilgi dolu dünya vatandaşları yetiştirmek üzere eşsiz ve paha biçilemez bir fırsat sunarak üç kıtaya yayılmaktadır. Amacımız; öğrencilerimizin tüm çabalarında yaratıcılığı ve yeniliği vurgulamalarını sağlamak, onları çok aranan ve evrensel olarak işe alınabilir kalifiye bireyler olarak mezun etmektir.

BAU Global Programs